วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

สถานที่ท้องเที่ยว

พระธาตุเรืองรอง
 

พระธาตุเรืองรอง ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 62 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงสาย 226 (อุบล - ศรีสะเกษ) และห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ - อ.ราษีไศล) ประมาณ 7.5 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง  เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้าน สูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6
 

ชั้นที่ 1 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา
ชั้นที่ 2-3 ทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนสี่เผ่าไทยของศรีสะเกษ คือ เขมร ส่วย ลาวเยอ
ชั้นที่ 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 
ชั้นที่ 5 ใช้สำหรับการทำสมาธิ และ
ชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (เส้นผมพระอรหันต์) และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ


ที่มา   http://guideubon.com/news/view.php?t=69&s_id=8&d_id=8                                                                 
http://www.google.co.th/images
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น